ViaMoment - Ha koll på beläggningen

Vi ser att det finns en ökad efterfrågan från köpcentrum, butiker och offentlig miljö som vill veta sin beläggning, d v s hur många som befinner sig i en lokal just nu.

ViaMoment gör det möjligt att i realtid veta antalet besökare i lokalen. Här finns en smart larmfunktion där man lätt adderar tröskelvärden; om lokalen är på väg att fyllas med fler människor än tillåtet skickas ett sms till önskat mobilnummer.

ViaOccupancy är en del av ViaMoment. Här visas en tydlig bild över hur antalet besökare sett ut över dagen. Här finns även möjlighet att ta fram historik för att se trender.

ViaOccupancy today visar en tydlig bild över utvecklingen över dagen samt maxantal besökare per timma.

Maila oss gärna för en demo; sales@viametrics.com

 

Vad är ViaMoment?

ViaMoment är en tilläggsfunktion i vårt webbaserade analysverktyg ViaWeb.
ViaMoment räknar anonymt in- och utpasseringar och visar beläggningen i realtid. Du har
därmed full kontroll på hur många besökare som befinner sig i dina lokaler.

Möjligheter – några exempel

Justerbara besökarantalsgränser som kan skräddarsys efter kundens förutsättningar, med
uppdatering i realtid. Animerad skärmvisning för dina kunder och din personal, vilket ger
precisa data för eventuella fysiska diskar eller avspärrningar. Systemet varnar med SMSeller e-postmeddelanden, med inställbar påminnelsefunktion, när besökarantalet närmar sig maxantalet. ViaMoment gör det möjligt att på ett tydligt och säkert sätt följa gränserna för social distans (Covid-19).

Teknisk utformning

Administratörerna anpassar besöksantalsgränserna utifrån lokalens storlek och kan skapa
kodade länkar för varje entré som är gemensam för olika personalgrupper eller flera lokaler.
Historiken sparas och visar vilka entréer som är mest trafikerade.

Presentationsskärm

Besöksantalet visas på en animerad skärmbild, utformad för att visas kontinuerligt på
bildskärmar vid entréerna. Skärmbilden visar hur många besökare som befinner sig i
lokalerna, besökarantalsgränser och antalet in- och utpasseringar.

ViaOccupancy

ViaOccupancy är en del av ViaMoment. ViaOccupancy visar tydligt hur beläggningen har
varierat under dagen. Det går också att se historiska data för att spåra trender.

Meddelandefunktion

En smart larmfunktion med användarvänligt gränssnitt låter dig enkelt och bekvämt övervaka
lokalernas beläggning, och larmar med SMS- eller e-postmeddelanden – du behöver alltså
inte vara på plats fysiskt.

Kontakta oss