ViaMoment - Få oversikt over belegget

For tiden ser vi økt etterspørsel fra kjøpesenter, butikker og offentlige steder som vil vite belegget, altså hvor mange personer som befinner seg i et lokale for øyeblikket.

ViaMoment gjør det mulig å vite antallet besøkende i lokalet i sanntid. Her finnes det en smart varselfunksjon hvor man enkelt kan legge til terskelverdien – hvis et lokale er i ferd med å bli fylt med flere mennesker enn det som er tillatt, sendes en sms til ønsket mobilnummer.

ViaOccupancy er en del av ViaMoment. Her vises et tydelig bilde over hvordan antallet besøkende har sett ut i løpet av dagen. Her er det også mulighet for å se historikk slik at man kan avdekke trender.

ViaOccupancy today viser et tydelig bilde over utviklingen i løpet av dagen og maksimum antall besøkende per time.

Vil du ha en demo; send gjerne en e-post till sales@viametrics.com